Gediplomeerd leerkracht basisonderwijs en remedial teacher, Lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) en mede-auteur van de serie “Puzzelen met...”, uitgegeven door Thieme Meulenhoff, uitgeverij van materialen voor het onderwijs; KvK: 27354685

 eva@leerplezier.nl  

 

 

 

Hoe gaat de begeleiding in zijn werk?

Aan de hand van een intakegesprek met de ouders én de leerling bekijken we samen zorgvuldig wat de problemen en de hulpvraag zijn. Zo nodig vindt er onderzoek plaats op de betreffende leergebieden. Op basis van alle gegevens worden de leermethodes gekozen en wordt er een handelingsplan gemaakt dat is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften en voorkeur van de leerling. Hierin staat wat en hoe er behandeld en geoefend gaat worden en over welke periode. Vervolgens werken we doelgericht aan de uitvoering van het plan in een één-op-één situatie. Hierbij staat voorop dat uw kind het leren als positief blijft ervaren zodat hij of zij gestimuleerd wordt om zich verder te ontwikkelen. 

Tussentijds en na af afloop van de gestelde periode wordt er geëvalueerd met de leerling en de ouders en wordt er eventueel een nieuw handelingsplan gemaakt. Na toestemming van ouders heb ik graag contact met de leerkracht om de begeleiding goed af te stemmen met school.

 

De kosten

 

 

 

kosten

1 uur remedial teaching

€ 42,00

30 minuten remedial teaching

€ 25,00

les op locatie (bijv. op school)

€ 5,00 extra

cursus "ik leer anders"

€ 240,00

boek "ik leer anders"

€ 39,00

verslag (op verzoek)

€ 40,00