Gediplomeerd leerkracht basisonderwijs en remedial teacher, Lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) en mede-auteur van de serie “Puzzelen met...”, uitgegeven door Thieme Meulenhoff, uitgeverij van materialen voor het onderwijs; KvK: 27354685

 eva@leerplezier.nl  

 

 

 

leren + plezier = ontwikkeling

 

 Deskundige privéles op een leuke manier

Bij Leerplezier krijgen kinderen op een leuke manier individuele begeleiding toegespitst op het gebied waar ze moeite mee hebben. Naast traditionele methodes voor remedial teaching maak ik gebruik van verschillende spelvormen zoals kwartet, bingo en memory. De kinderen werken op papier, tablets, schoolbord, whiteboard en zandtafel, maar leren ook door doen.

 

Voor wie is het bedoeld?

De remedial teaching is bedoeld voor kinderen van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, die op een of andere manier een achterstand hebben opgelopen. Kinderen van de basisschool komen vaak omdat ze moeite hebben met technisch of begrijpend lezen, spelling of rekenen. Middelbare scholieren komen als zij moeite hebben met een bepaald vak of met studievaardigheden. Als kinderen de stof weer onder de knie hebben gaan ze weer met meer plezier en zelfvertrouwen naar school.

 

Een kind kan lesstof gemist hebben of een mindere aanleg hebben voor bepaalde vakken. Ook kan er achterstand opgelopen zijn door dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, NLD, PDDNOS of concentratieproblemen.

Sommige kinderen leren op een meer visuele manier dan de meeste kinderen. Zij zouden leerstof op een andere manier aangeboden moeten krijgen. Omdat dit in de klas niet altijd mogelijk is, kunnen deze kinderen de training “Ik leer anders” volgen om zelf te leren hoe zij informatie op kunnen slaan. Lees hier meer over bij “ik leer anders”.